Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopenkartering IJsselmeergebied 2004 : biologische monitoring zoete Rijkswateren
Publicatiedatum:16-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Willems, A. Tabak, P. Jesse, A.S. Kers, K.W. van Dort; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI)

 

Samenvatting

Deze rapportage beschrijft de tweede opname van het IJsselmeergebied. De kartering omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden van het IJsselmeergebied. In tegenstelling tot de kartering in 1996/1997 die is gebaseerd op het Meren-Ecotopen-Stelsel (MES), heeft in 2004 het Rijkswateren-Ecotopen-Stelsel (RWES) als uitgangspunt gediend. Binnen het stelsel wordt een ecotoop gedefinieerd als een ruimtelijk te begrenzen ecologische eenheid, waarvan de samensteling en ontwikkeling wordt bepaald door abiotische, biotische en antropogene aspecten samen.

 

Annotatie

(RIZA rapport 2007.013)
(AGI-2007-GSMH-006)
66 p.
Fig., tab.
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9789036913805

Naar boven