Onderwerp: Bezoek-historie

Snelle kennis van zwevende stoffen : quick-scan van aan zwevend stof gebonden PAK's, PCB"s en HCB in rijkswater 1988-2005
Publicatiedatum:01-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Senhorst; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

Vele jaren lang is in het kader van de MWTL-monitoring op een groot aantal locaties in de rijkswateren de samenstelling van zwevend stof geanalyseerd. In deze studie is de beschikbare informatie voor de stoffen PAK's, PCB's en HCB onderzocht. Meetresultaten van andere stoffen vielen te vaak onder de detectielimiet om een goed kwantitatief beeld op te kunnen bouwen. Deze studie is uitgevoerd in het kader van het project Landelijke taken-KRW en betreft een quick-scan gericht op het verkrijgen van en plausibel beeld ten aanzien van bronnen van de onderzochte stoffen.

 

Annotatie

(RIZA rapport 2006.033)
69 p.
Fig., tab.
Met samenvatting
ISBN 9036913721
ISBN 9789036913720

Naar boven