Onderwerp: Bezoek-historie

Invloed van geluidsschermen op de externe veiligheid en het optreden van de hulpverleningsdiensten bij treinincidenten op de Betuweroute : eindrapport
Publicatiedatum:24-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.G. Duyvis; M. Molag; H. Schreurs; D. Arentsen; Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV); Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

 

Samenvatting

Geconstateerd wordt dat ook bij hoge geluidsschermen (hoger dan 2 meter) het externe veiligheidsniveau van de Betuweroute voldoet aan het toetsingskader. De kans op een zeer ernstig ongeval is bij hoge geluidsschermen circa 5 maal groter dan elders langs de Betuweroute en bedraagt bij het langste hoge geluidsscherm (bijna 3 km) ééns in de driehonderdduizend jaar. Door de aanwezigheid van het ERTMS-beveiligingssysteem is bij de hoge geluidsschermen langs de Betuweroute de kans op een ernstig ongeval met gevaarlijke stoffen nog steeds 2 keer lager dan op het overige spoor in Nederland.

 

Annotatie

In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Rijkswaterstaat (RWS) en Stuurgroep Publieke Veiligheid Betuweroute

Naar boven