Onderwerp: Bezoek-historie

Advies en implementatie droogvalduurkaarten
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. de Groot, B. West; Ingenieursbureau BCC

 

Samenvatting

Vanwege het veelvuldige gebruik van droogvalduurkaarten wordt overwogen om droogvalduurkaarten te gaan aanbieden als product binnen de landelijke monitoring (basisinformatie). Hiervoor is een studie uitgevoerd naar de voor- en nadelen van de verschillende methoden. Er zijn vier bestaande methoden met elkaar vergeleken: 1. de methode Habets voor de Westerschelde, 2. de methode Habets en Stoorvogel voor de Voordelta, 3. de methode Mulder voor de Waddenzee en 4. de methode Twisk en van der Male.

 

Annotatie

32 p.
ill.
projectnr. NC6180421
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven