Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopenkaarten Westerschelde : beschrijving en controle van de werkzaamheden voor de ecotopenkaarten van 2004
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. van der Veen-van Snik; Grontmij Nederland

 

Samenvatting

Controle van de werkwijze voor het maken van ecotopenkaarten die in het kader van project MOVE zijn gemaakt. Eerst zijn de basisbestanden beschreven en vervolgens is een stroomschema opgezet (met behulp van de modelbuilder in ArcGis) met daarin de werkwijze voor het ontwikkelen van de ecotopenkaarten. Deze werkwijze is getest door het maken van de ecotopenkaart van 2004 op basis van de opgestelde stroomschema's.

 

Annotatie

29 p.
ill.
projectnummer 211594
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven