Onderwerp: Bezoek-historie

Hydraulische randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde toetsronde 2006-2011 (HR2006)
Publicatiedatum:01-08-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directoraat-Generaal Water (DGW); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

Het boek beschrijft de methoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Hydraulische Randvoorwaarden en geeft daarnaast een overzicht van de waterstandsverlopen in verschillende watersystemen en van Toetspeilen, Rekenpeilen en Golfrandvoorwaarden. Hoofdstuk 1 beschrijft het kader. Hoofdstuk 2 beschrijft per watersysteem de verschillende methoden en uitgangspunten. Hoofdstuk 3 presenteert de Hydraulische Randvoorwaarden per dijkring en per verbindende waterkering. In hoofdstuk 4 is een verwijzing naar achtergrondliteratuur opgenomen en worden de in dit boek gebruikte symbolen en begrippen verklaard.

 

Annotatie

295 p.
bijl., ill.
Met ref. en begrippenlijst
Met lit.opg.
ISBN 9789036957618

Naar boven