Onderwerp: Bezoek-historie

Het functioneel acceptatie team
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); [Geïnterviewde] H.J. van Rees

 

Samenvatting

Advies over de inpasbaarheid van het nieuwe archiveringssysteem T

 

Naar boven