Onderwerp: Bezoek-historie

De stabiliteit en het komfort van hoogbeladen vrachtwagens in verkantingsovergangen
Publicatiedatum:01-12-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Kieskamp; Technische Hogeschool Delft (TH Delft), vakgroep voertuigtechniek

 

Annotatie

2 dl.
Deel I: Het toegepaste simulatie-model
Deel II: De simulatie-resultaten en de resultaten-verwerking
Rapportnr.: C 025
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Verkeerkunde (RWS, DVK)

Naar boven