Onderwerp: Bezoek-historie

Voorbeeldfunctie Ministerie van VenW : flexibel
Publicatiedatum:01-07-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Projectorganisatie FileProof

 

Samenvatting

Brochure over het project Voorbeeldfunctie VenW. Ingegaan wordt op flexibel werken, bewust reizen en een voorbeeldfunctie voor de samenleving vervullen door eigen praktijkvoorbeelden te laten zien.

 

Annotatie

11 p.

Naar boven