Onderwerp: Bezoek-historie

Kunstwerken van Waterstaat : naar een cultuurhistorische inventarisatie en waardering van waterstaatsobjecten
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); E.F. Gehasse, J.J. Cuijpers, J. de Jong; Adviesbureau Cuijpers

 

Samenvatting

Inhoudelijk referentiekader dat tijdens de inventarisatie en waardering op cultuurhistorische waarden van kunstwerken in beheer van RWS als leidraad dient. Het kan tevens dienen als een bouwsteen voor een RWS visie op het omgaan met cultuurhistorisch waardevolle objecten. Daarnaast kan de technische informatie over objecten gehanteerd worden bij het opstellen van richtlijnen voor het beheer en onderhoud van de geselecteerde objecten met een cultuurhistorische waarde.

 

Annotatie

100 p.
ill.
Rapportnummer DWW-2007-013

Naar boven