Onderwerp: Bezoek-historie

Monitor Vervlechting 2007
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), AT-osborne; [H. Eenhoorn]

 

Samenvatting

Om de innovatieve kracht en kennis van de markt optimaal te benutten en efficiencywinst te behalen, start de aanbestedingsprocedure voor de bouwfase steeds vaker voordat de planvormingsfase van projecten is afgerond. Deze vroegere inschakeling van de markt leidt ertoe dat planvormings- en aanbestedingsprocedure parallel gaan lopen. Dit noodzaakt het slim verknopen van beide procedures op bepaalde momenten. Dit wordt vervlechting genoemd. Om praktijkervaringen met vervlechting binnen RWS uit te wisselen en up to date te houden wordt vanaf nu jaarlijks een monitor vervlechting uitgebracht. In de huidige praktijk wordt, naast creativiteit en financiële zekerheid, hoofdzakelijk tijdwinst als reden voor toepassing van vervlechting genoemd. Dit is deels een gevolg van de bredere definitie van vervlechting en de relatief late besluitvorming in de tracé/m.e.r.-procedure bij diverse projecten omtrent de toepassing van vervlechting. Vervlechting wordt in de praktijk toegepast bij zowel DB- als DBFM-contracten; in de praktijk komen meer modellen van vervlechting voor dan in de Werkwijzer Vervlechting zijn opgenomen. Dit komt enerzijds omdat de praktijk een bredere definitie omtrent vervlechting hanteert en anderzijds omdat vervlechting plaatsvindt met andere procedures dan de (reguliere) tracé/m.e.r.-procedure. De praktijk laat bij vervlechting naast een actieve rol van de markt bij de tracé/m.e.r.-procedure in de zin van 'de markt doet mee', ook een meer toetsende rol zien in de zin van 'de markt denkt mee'. De bredere definitie van vervlechting in de praktijk betekent bovendien dat er modellen van vervlechting zijn waarbij de markt geen enkele rol heeft met betrekking tot de totstandkoming van het TB; de aanbesteding wordt slechts in de tijd naar voren getrokken (ná OTB, maar voor TB).

 

Annotatie

43 p.

Naar boven