Onderwerp: Bezoek-historie

Koppeling CSM – ZUNO : modelinvoer en DDHOR : definitief
Publicatiedatum:27-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Svasek Hydraulics

 

Samenvatting

In het kader van het project Atlantis van RIKZ is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de voorspelling van stormvloeden ten behoeve van de stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) te verbeteren. SVSD maakt gebruik van het CSM8 model, dat in de Nautboom draait. In de Nautboom wordt eerst CSM8 gedraaid, vervolgens ZUNO, KustGrof en uiteindelijk KustFijn. De randvoorwaarden voor een model in de trein worden afgeleid uit het daarvoor gedraaide model. Uit ervaring blijkt dat het ZUNO model geen goede resultaten oplevert. De fouten die in ZUNO worden gegenereerd, werken vervolgens door in de daarop volgende modellen, zoals Kuststrook Fijn. Een ander knelpunt in de Nautboom is het CSM model. De maaswijdte van CSM is ongeveer 8 x 8 km. Bij de kalibratie van het model is de bodemligging en de bodemruwheid op bepaalde plaatsen aangepast. Dit was nodig om fouten in de discretisatie te compenseren. Hierdoor is het niet mogelijk om, zonder een uitgebreide kalibratie, nieuwe bodemgegevens in het huidige CSM in te voeren. Er zijn echter wel nieuwe bodemgegevens beschikbaar (vanuit NOOS). Het doel van de opdracht is om de basis te leggen voor een nieuw model met behulp van domeindecompositie op basis van CSM, ZUNO en Kustfijn. Hierbij is het CSM8 model een factor 5 verdicht en 180º gedraaid en is het ZUNO model een factor 3 verdicht waarbij het Kustfijn model geïntegreerd is in het ZUNO-model. Vervolgens moeten beide modellen dmv. Horizontale Domeindecompositie aan elkaar gekoppeld worden.

 

Annotatie

30 p.
krt.
Referentie nr : MJA/06755/1388
Projectnummer : 1388
In opdracht van Rijkswaterstat RIKZ

Naar boven