Onderwerp: Bezoek-historie

0-beschrijving en meetadvies vismigratie ten behoeve van extra spuisluizen in de Afsluitdijk
Publicatiedatum:01-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Kruitwagen; Witteveen+Bos

 

Samenvatting

Om een inschatting te kunnen maken van het effect dat het nieuwe spuicomplex in de Afsluitdijk op de visbewegingen zal hebben is er behoefte aan inzicht in de effecten van de bestaande spuicomplexen op de visbewegingen. Een verkenning is gemaakt van de bestaande kennis over intrek, uittrek en uitspoeling van vis en tevens is een meetadvies opgesteld voor invulling van de kennisleemtes rond vismigratie via de spuicomplexen in de Afsluitdijk.

 

Annotatie

37, 3 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)

Naar boven