Onderwerp: Bezoek-historie

Rapportage veldmetingen Westerschelde januari2003 t/m mei 2006 : definitief rapport
Publicatiedatum:15-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M.J.G. van den Boomgaard, B.J.O. Eikema; Svasek Hydraulics

 

Samenvatting

Sinds november 1997 worden er in de Westerschelde in opdracht van het Projectbureau Zeeweringen op een aantal locaties golf-, waterstand- en windmetingen verricht. De meetresultaten worden door RWS RIKZ gebruikt om de kwaliteit van het golfmodel SWAN en daarmee de betrouwbaarheid van de met dit model berekende golfrandvoorwaarden (o.a. voor het ontwerp van nieuwe dijkbekleding) inzichtelijk te maken. Het doel van dit rapport is het inzichtelijk maken van de veldmetingen in de Westerschelde die in de periode vanaf januari 2003 t/m mei 2006 zijn uitgevoerd, zodat de metingen goed overdraagbaar worden, en breed beschikbaar zijn binnen Rijkswaterstaat. De rapportage zal duidelijk maken welke metingen op welke locatie gedurende welke periode beschikbaar zijn. Ook zaken als de kwaliteit van de metingen en registratiedichtheid komen aan bod.

 

Annotatie

105 p.
ill.
Projectnr: 1407
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven