Onderwerp: Bezoek-historie

SWAN-berekeningen ten behoeve van HR2006 voor de Hollandse Kust : rapportage fase 1
Publicatiedatum:07-11-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M. van Ledden, M. R. Westra, J. Groeneweg, I. Wenneker en O. Scholl; Haskoning Nederland, Kust en Rivieren

 

Samenvatting

Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat in 2006 de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen opnieuw vaststellen. Voor de kustzone gaat het daarbij om de maatgevende waterstanden en golfcondities waarop de primaire waterkering getoetst moet worden. Grofweg komt het bepalen van de Hydraulische Randvoorwaarden neer op twee rekenstappen uitgaande van diepwaterstatistiek:

 

Annotatie

170 p.
ill.
Project: Projectnaam SWAN-berekeningen HR2006
Projectnr: 9P8603.A0
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) / contactpersonen: A.T.M.M. Kieftenburg en M. Zijlema

Naar boven