Onderwerp: Bezoek-historie

Regels en vaargebieden voor snelle motorboten : Regio Zeeland 2007
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Zeeland (RWS, ZL)

 

Samenvatting

De belangrijkste voorschriften voor snelvarende motorboten worden in eenvoudige woorden samengevat. De tekst vervangt niet de wettelijke bepalingen zoals ze in het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) staan. De folder geeft daarnaast ook een overzicht van de regels, die Rijkswaterstaat als waterbeheerder heeft gesteld. Ze zijn voor de Zeeuwse wateren ontleend aan de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995. In woord en beeld laat de folder zien wanneer en waar snel gevaren mag worden, waar mag worden gewaterskiëd en in welke zones men terecht kan met een waterscooter. Al deze regels hebben tot doel het gebruik van onze wateren voor iedereen veilig en plezierig te houden en ook het milieu te beschermen.

 

Naar boven