Onderwerp: Bezoek-historie

Recreatievaart in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren : Editie 2007
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Zeeland (RWS, ZL)

 

Samenvatting

Bevat praktische informatie over bruggen, sluizen, marifoonkanalen, (vlucht)havens, en geeft vuistregels op het gebied van de veiligheid.

 

Naar boven