Onderwerp: Bezoek-historie

Veiligheidseisen voor tram- en metrotunnels - aanbevelingen voor kaderstelling en regelgeving
Publicatiedatum:01-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Project Tunnelveiligheid

 

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van onderzoek naar veiligheidseisen voor tram- , metro- en lightrailtunnels, waarna er voorstellen voor deze veiligheidseisen worden voorgesteld. Het is de bedoeling dat deze veiligheidseisen in regelgeving worden omgezet. Veiligheidseisen zijn een verzameling van proceseisen en van bouw- en gebruiksvoorschriften waaraan onderdelen van het tunnelsysteem in ieder geval moeten voldoen. Om een beeld te krijgen of het gehele tunnelsysteem veilig genoeg is zijn veiligheidscriteria ontwikkeld.

 

Annotatie

50 p.

Naar boven