Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkelingen in de aquatische ecologie van het Zwarte Meer
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R. Noordhuis

 

Samenvatting

In vergelijking met de andere randmeren heeft de aquatische ecologie van het Zwarte Meer bij Rijkswaterstaat de laatste de laatste decennia weinig aandacht gekregen, er is nog geen gedegen ecologische watersysteemanalyse voorhanden. Dit rapport vult een deel van deze leemte. Een overzicht wordt gegeven van de voor het Zwarte Meer beschikbare ecologische data met een interpretatie van de processen. Daarbij ligt het accent sterk op de aquatische ecologie. Er wordt tevens aandacht besteed aan de doelen voor het Natura 2000-gebied Zwarte Meer.

 

Annotatie

(RIZA rapport ; 2007.007)
60 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
ISBN 9789036913621

Naar boven