Onderwerp: Bezoek-historie

Vooroevers Houtribdijk : toestand ecologie en waterkwaliteit 2006 : inventarisatie van waterplanten, watervogels, driehoeksmosselen, fysische en chemische parameters
Publicatiedatum:01-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R. Noordhuis, J. van Schie

 

Samenvatting

In 1992 is RWS IJsselmeergebied begonnen met de aanleg van vooroevers in de vorm van boogvormige dammen langs de Houtribdijk ten noorden van Trintelhaven. Doelstelling van deze vooroevers is om de dijk te beschermen tegen golfslag en ijsgang. In 2006 is een project uitgevoerd dat als doel had zoveel mogelijk kennis te vergaren over de ecologisceh effecten van de vooroevers bij de Houtribdijk. Er is gekeken naar de effecten op de vispopulatie, waterplanten, driehoeksmosselen en watervogels. Verder zijn de abiotische componenten doorzicht, zuurstof, temperatuur, extinctie, organisch- en anorganische stof verzameld.

 

Annotatie

(RIZA rapport ; 2007.006)
In opdracht van RWS IJsselmeergebied
Begeleiding : M. Tjeertes
58 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
ISBN 9789036957182

Naar boven