Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten van toekomstige kustontwikkelingen : resultaten lange-termijn simulaties morfologische ontwikkeling Nederlandse Noordzeekust : concept
Publicatiedatum:01-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Zheng Bing Wang, H. Steetzel, M. van Koningsveld; WL|Delft Hydraulics; Alkyon

 

Samenvatting

Het doel van de huidige studie is de effecten van de toekomstige ontwikkelingen in de kust te voorspellen. Drie aspecten van de toekomstige ontwikkelingen zijn beschouwd, te weten de snelheid van zeespiegelrijzing, het beleid van het kustbeheer en de grootschalige werken langs de kust. De beschouwde effecten bevatten drie aspecten, namelijk het kustonderhoud, de kustveiligheid en de ecologie. Het kustonderhoud is uitgedrukt in volumes en kosten van de zandsuppleties. De kustveiligheid is uitgedrukt in de verschuiving van de duinafslaglijn. De ecologische beschouwing zelf is niet gedaan in deze studie. Wel zijn een aantal voor de ecologie relevante fysische parameters bepaald. De effecten zijn geëvalueerd op tijdschalen van 10, 50, 100 en 200 jaar.

 

Annotatie

208 p.
ill.
In opdr. van het RIKZ

Naar boven