Onderwerp: Bezoek-historie

Burgertaxonomieën voor de websites van Rijkswaterstaat en Inspectie Verkeer en Waterstaat: stageverslag Rijkswaterstaat
Publicatiedatum:28-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst Rijkswaterstaat (RWS, CD); Dennis van Noort

 

Samenvatting

Voor de vernieuwing van de internet website van Rijkswaterstaat is een taxonomie ontwikkeld, die bijdraagt in de ontsluiting van webpagina's en de trefkans bij zoeken vergroot. Ook voor Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is een dergelijke taxonomie ontwikkeld.

 

Annotatie

Stage uitgevoerd voor de Haagse Hogeschool, opleiding Informatiedienstverlening en –management (IDM), in de periode feb.–juni 2007.
Stagedocent: Wim Swart
Bedrijfsmentor: Peter Nieuwenhuizen
2 taxonomieën apart bijgevoegd.
39 p.
6 Bijlagen.

Naar boven