Onderwerp: Bezoek-historie

Dynamiekstudie Intergetijdengebied Westerschelde : GIS analyse voor het bepalen van veranderingen in de afgelopen 50 jaar in het intergetijdengebied van de Westerschelde
Publicatiedatum:01-01-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Zeeland, Meetadviesdienst, Middelburg (RWS, ZLMD); M. Habraken, E. Parée; Grontmij

 

Samenvatting

In de loop van 2005 en 2006 wordt een MER (milieu-effectrapport) opgesteld voor een beoogde derde verruiming van de vaargeul in de Westerschelde. Om de door Nederland en Vlaanderen gedragen basiskennis vast te leggen, het fysisch inzicht te verbeteren en modellen te toetsen, zijn fysische data en tijdreeksen verzameld en geanalyseerd: geomorfologische kaarten, bodemdieptegrids, waterstandgegevens en dijkvoeten. Met het oog op deze MER-verruiming is inzicht vereist in de ontwikkelingen in 1. het areaal intergetijdengebied; 2. het areaal hoogdynamisch en laagdynamisch intergetijdengebied en de verhouding van deze arealen ten opzichte van het totale intergeijdengebied; 3. het areaal slibrijk en slibarm laagdynamisch intergetijdengebied en de verhouding van deze arealen ten opzicht van het totale areaal laagdynamisch intergetijdengebied.

 

Annotatie

54 p.
ill.
Notitienr. ZLMD-06N.004
Met lit. opg.

Naar boven