Onderwerp: Bezoek-historie

Zeespiegelstijging vraagt op termijn aanpassingen in het riviersysteem
Publicatiedatum:01-06-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

De klimaatverandering betekent voor Nederland een stijgende zeespiegel en grotere piekafvoeren van de rivieren. Een hogere zeespiegel bemoeilijkt de vrije uitstroom van de rivieren. Vooral het dichtbevolkte benedenrivierengebied met Rotterdam en Dordrecht is kwetsbaar. Mogelijk zijn op termijn andere oplossingen nodig voor de hoofd- en piekafvoer van de Rijn.

 

Annotatie

ill.
De Water is uitgegeven door Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven