Onderwerp: Bezoek-historie

De Watertoets in beweging : de gevolgen van de nieuwe Wro en Waterwet voor de Watertoets
Publicatiedatum:01-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Gerits, A. Boekhold, J. Kroes; Landelijke Werkgroep Watertoets

 

Samenvatting

De watertoets is in beweging: de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) en de nieuwe Waterwet zorgen voor veranderignen in het watertoetsproces. In deze brochure worden de belangrijkste gevolgen beschreven en krijgen zowel de initiatiefnemers als de waterbeheerders een aantal handreikingen hoe hierop te anticiperen.

 

Annotatie

Brochure
(Nederland leeft met water)
8 p.
Ill.
In de Landelijke Werkgroep Watertoets zaten o.m. medewerkers van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

Naar boven