Onderwerp: Bezoek-historie

Bereikbaarheidsmonitor hoofdwegennet ....
Publicatiedatum:01-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Y.W.R. de Vries ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); A. van Veluwen, M. Brandt ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

De Bereikbaarheidsmonitor Hoofdwegennet geeft een beeld van de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet en de veranderingen ten opzichte van het jaar er voor. Hiertoe worden de volgende kwantitatieve indicatoren gebruikt: verkeersprestatie, reistijd en betrouwbaarheid, filezwaarte, en voertuigverliesuren in files.

 

Annotatie

28 p. [+ bijl.]
ill.
met samenv.

Naar boven