Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling 1-D stofstromenmodel Noordelijk en Zuidelijk Deltabekken en 2-D Blauwalgenmodel Volkerak-Zoommeer
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Universiteit van Amsterdam (UVA); P. Boderie, J. Icke, M. Kuijper, E. Meijers, J. Verspagen, J. Huisman; WL | Delft Hydraulics

 

Samenvatting

Met de totstandkoming van de integrale visie op de Deltawateren 'De Delta in Zicht'in 2003 is een proces in gang gezet dat de terugkeer van de estuariene dynamiek in de Delta tot doel heeft. Dit betekent ondermeer dat verbindingen tussen Deltawateren onderling en van de Deltawateren met de rivieren en de Noordzee verbeterd moeten worden. Centraal in de belangstelling staat de huidige problematiek in het Volkerak-Zoommeer, namelijk de overlast door blauwalgen. Om de overlast van blauwalgen te beperken of te voorkomen is aangedrongen op maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Het RIKZ wil door middel van de ontwikkeling van een tweetal modelinstrumenten beter inzicht krijgen in de stofstromenhuishouding in het Noordelijke en Zuidelijke Deltabekken en de blauwalgenproblematiek in het Volkerak-Zoommeer.

 

Annotatie

119 p.
ill.
rapport Q4037.00
In het kader van Project Deltabreed
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven