Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2006
Publicatiedatum:16-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

 

Samenvatting

Jaarverslag van het Infrastructuurfonds over 2006. Het jaarverslag bevat het Infrastructuurverslag. Dit is de tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting 2006 van het Infrastructuurfonds. Hierin is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van VenW over het verslagjaar 2006. Daarnaast is de Jaarrekening opgenomen. Hierin wordt o.a. inzicht gegeven in de financiële afwijkingen tussen de begroting en realisatie.

 

Annotatie

(Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2006-2007 ; 31031A, nr. 1)
ISSN 09217371

Naar boven