Onderwerp: Bezoek-historie

Passende beoordeling huidig en toekomstig gebruik in Natura 2000-gebied Voordelta
Publicatiedatum:31-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[samenst.:] M.J.M. Poot, P. Schouten, L. Hoogenstein, H.H. Schoten, A. den Held; Bureau Waardenburg BV, Wittenbos+Bos

 

Annotatie

220 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.
Status: Eindrapport
Rapportnr.: 06-111
Projectnr.: 06-194
Referentie opdrachtgever: RW 1543-1/dijk/005.8 augustus
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

Naar boven