Onderwerp: Bezoek-historie

Het ABD van de weg : een routebeschrijving langs de kennis van Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Bouwdienst en Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

AVV, BD, DWW

 

Samenvatting

AVV, BD en DWW zorgen voorde toegankelijkheid van wetenschappelijke en specialistische kennis op het gebied van weginfrastructuur, ten behoeve van de praktische toepassing in de regionale directies. De samenwerking tussen specialistische diensten en regionale directies, met hun schat aan ervaring vanuit het dagelijks beheer van de weginfrastructuur, waarborgt een juiste inbreng van de theorie in de praktijk. De brochure Het ABD van de weg geeft, ten behoeve van de serviceverlening op het gebied van de weginfrastructuur, een overzicht van de rolverdeling tussen AW, BD en DWW. Op hoofdlijnen is de verdeling van deskundigheid als volgt: AVV: verkeerskundig advies over ontwerp, uitrusting en beheer van weginfrastructuur; BD: geometrische wegontwerp en ontwerp en realisatie van kunstwerken; DWW: ontwerp van weglichaam en verhardingsconstructie, en de weg in samenhang met zijn omgeving. Vanuit deze verdeling treden AW, BD en DWW ook gezamenlijk op in samenwerkingsverbanden als Wegen naar de Toekomst en Wegbeheer.

 

Annotatie

ongep. [4 p.]
ill.

Naar boven