Onderwerp: Bezoek-historie

Winstpunten en behoeften BPN [Beheerplan nat] : eindnotitie
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); J. de Jong; K. Koppeschaar; M.E.T. Hoppenbrouwers; Infram

 

Samenvatting

Om aanknopingspunten te genereren voor het landelijk verbetertraject, en om het draagvlak voor het BPN en de motivatie binnen het BPN-proces te vergroten, zijn de winstpunten en behoeften die ten aanzien van het BPN en het BPN-proces bestaan op drie organisatieniveaus binnen Rijkswaterstaat in kaart gebracht. De winstpunten en behoeften zijn geïnventariseerd door middel van een interviewronde, waarbij de geïnterviewden door middel van diverse keuzeonderwerpen, verdeeld in 6 themagroepen, hun mening konden geven over wat wel en niet goed loopt in het BPN-proces.

 

Annotatie

42 p.
ill.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

Naar boven