Onderwerp: Bezoek-historie

Groepsrisicobeleid Schiphol: Onderzoek naar beleidsalternatieven
Publicatiedatum:07-02-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A. ter Avest, J.M. Groenendijk, J. Kalfsbeek, G.J. Meijer; Twynstra Gudde

 

Samenvatting

Bevat de resultaten van de ex ante evaluatie groepsrisico Schiphol.

 

Annotatie

In opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieu

Naar boven