Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006 (XII)
Publicatiedatum:16-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

 

Samenvatting

Met dit vijfde jaarverslag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat volgens de methode 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB)' legt het ministerie verantwoording af over het gevoerde beleid in 2006.

 

Annotatie

(Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2006-2007 ; 31031, nr. 1)
ISSN 09217371

Naar boven