Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning systeemwerking in Nederland
Publicatiedatum:01-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van Mierlo, R. van Buren; WL/Delft Hydraulics

 

Samenvatting

Hydraulische systeemwerkingseffecten zijn verkend welke optreden ten gevolge van het lokaal bezwijken van overige "primaire waterkeringen categorie a" (c.q. benedenstroomse rivierdijken, Westerscheldedijken, Noordzeeduinen/dijken en meerdijken) aannemende dat "primaire (verbindende) waterkeringen categorie b" (vb de Afsluitdijk) niet bezwijken. Tevens is nagegaan wat de consequenties zijn voor optredende hydraulische systeemwerkingseffecten ten gevolge van het lokaal bezwijken van een overige "primaire waterkering categorie a" indien relevante "primaire (verbindende) waterkeringen categorie b" reeds zijn bezweken.

 

Annotatie

Q4309
VIII, 31 p.
Fig., krt.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA) en Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS DWW)
Begeleiding namens RIZA: R. Slomp
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven