Onderwerp: Bezoek-historie

Betekenis Veerse Meer voor beschermde soorten in relatie tot peilbeheer : effectenbeoordeling in het kader van de Flora- en Faunawet naar aanleiding van vier mogelijke peil-alternatieven
Publicatiedatum:15-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.D.G. Koopman, J.A. Inberg, H.A.M. Prinsen; Bureau Waardenburg

 

Annotatie

92 p.
ill.
rapport nr. 05-243
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven