Onderwerp: Bezoek-historie

Noordvleugel programma : Gecoördineerde besluitvorming door het Rijk over projecten in de Noordvleugel
Publicatiedatum:14-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

 

Samenvatting

Folder waarin het doel en de taakverdeling van de projecten binnen het programma Noordvleugel worden weergegeven.

 

Annotatie

4 p.

Naar boven