Onderwerp: Bezoek-historie

Atlas van de rijkswegen 1946 [en] 1949
Publicatiedatum:01-01-1946

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.F.L. van Gils ; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Centrale Dienst voor de Wegen en de Bruggen, Bureau voor de Wegen- en Verkeersstatistiek

 

Samenvatting

Eerste en  weede publicatie van de atlas na de laatste Wereldoorlog, de voorgaande verscheen in het begin van 1947. In de laatste publicatie zijn de gegevens verwerkt welke tot medio 1949 op de afdeling Wegen- en Verkeersstatistiek van de Rijkswaterstaat bekend waren. Aangezien de regionale diensten voor de voorgaande editie slechts gedeeltelijk de gegevens volgens de bestaande toestand donden verstrekken en de bestaande uitgave opnieuw opgezet. In verband met 's Lands financiële toestand is het aantal kaarten vergeleken bij dat in de voorgaande atlas verminderd van 17 tot 10 bladen.

 

Annotatie

[2e uitg.]
ill.
Bevat 10 (gekleurde) kaarten
Voortgezet als: Atlas van de rijkswegen 1954

Naar boven