Onderwerp: Bezoek-historie

Meer ruimte voor haven, verbetering kwaliteit leefomgeving : procedurewijzer
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

 

Samenvatting

Geeft de planning van de deelprojecten van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), de formele juridische procedures die daarvoor worden doorlopen en de mogelijkheden om in die procedures invloed uit te oefenen.

 

Naar boven