Onderwerp: Bezoek-historie

Het Groene Golf Team voor een snellere verkeersdoorstroming
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

Korte samenvatting over het Groene Golf Team, die zich bezighoudt met het analyseren van verkeersregelinstallaties op doorgaande wegen en zonodig een advies uitbrengt voor een verbeterde verkeersdoorstroming.

 

Annotatie

ongep.
Ill.

Naar boven