Onderwerp: Bezoek-historie

Bediening op afstand: eerst zien, en dan geloven : onderzoek naar de beleving van bediening op afstand van bruggen en sluizen : rapport
Publicatiedatum:19-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Nijhof, S. Mulder, R. Zandvliet; TNS NIPO

 

Samenvatting

RWS Zeeland wil vanuit de beleving van in- en externe doelgroepen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de implementatie van bediening op afstand van bruggen en sluizen. Om dit doel te bereiken, is inzicht nodig in de positieve en negatieve aspecten van de (veiligheids)beleving van bediening op afstand en in mogelijke oplossingen om negatieve gevoelens te verminderen. Dit rapport geeft het onderzoek naar de (veiligheids)beleving en mogelijke oplossingsrichtingen.

 

Annotatie

47 p.
Bijl., ill.
Met samenv.
Rapportnr.: Z1846
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV) in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Zeeland (RWS, ZL)
Projectbegeleiding: A. Boumans

Naar boven