Onderwerp: Bezoek-historie

Waterkering Nijkerkersluis toetsrapport grondlichamen en bekledingen : toetsing in het kader van de Wet op de Waterkering
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD); W.C.D. Kortlever

 

Annotatie

24, 27 p.
Fig., tab.
(Documentnummer ; 8173-T-2005.0011)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

Naar boven