Onderwerp: Bezoek-historie

Kunstrif Noordzee : resultaat van een gezamenlijke verkenning : definitief
Publicatiedatum:04-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.O.T. Zijlstra (etc.); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, WaterINNovatiebron; Royal Haskoning

 

Samenvatting

Tussen Royal Haskoning en Rijkswaterstaat is een overeekomst gesloten. De doelstelling van de overeenkomst voor gezamenlijk onderzoek naar een kunstrif in de Noordzee is tweeleding: -het verkennen van de technische en maatschappelijke mogelijkheden van het rifconcept voor de Nederlandse kust; - lessen leren van het gezamenlijke verkennen van een idee met als uiteindelijk doel bij te dragen aan een innovatief klimaat

 

Annotatie

(Projectnummer 9R8885.AO)
In opdracht van het Samenwerkingsverband WINN-Kunstrif ; Rijkswaterstaat RIKZ en Royal Haskoning
I, 19 p.
Fig.

Naar boven