Onderwerp: Bezoek-historie

Infiltratie van neerslag in constructies met gerijpte baggerspecie : eindrapport
Publicatiedatum:27-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); J. Boode; Tauw

 

Samenvatting

In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van ijkswaterstaat heeft Tauw een modelonderzoek uitgevoerd naar de infiltratiemogelijkheden in constructies met gerijpte baggerspecie. Aanleiding voor het onderzoek vormt het Bouwstoffenbesluit, waarin wordt uitgegaan van standaardwaarden voor de infiltratie. Voor categorie 1 toepassingen op het land wordt uitgegaan van een infiltratiehoeveelheid van 300 mmljaar. Toepassingen in oppervlaktewater worden berekend alsof het een toepassing op land betreft. Voor gerijpte baggerspecie geldt, dat dit voor een belangrijk deel een sterk kleiig materiaal is, met een kleine doorlaatfactor. De doorlaatfactor kan zo klein zijn, dat niet het volledige neerslagoverschot kan infiltreren, maar gedeeltelijk oppervlakkig zal afstromen. Een lagere infiltratie zal gepaard gaan met een kleinere emissie van sulfaat uit de baggerspecie. Op grond daarvan zou een materiaal, dat op basis van de standaardberekening wordt geclassificeerd als categorie 2, in werkelijkheid kunnen voldoen aan de eis voor categorie 1. Gezien het intensieve contact met water, geldt dit uiteraard niet voor oppervlaktewatertoepassingen. In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van de rekenmethodiek en van de gehanteerde gegevens. De rekenresultaten zijn beschreven in hoofdstuk 3. Een vertaling van deze resultaten naar een aantal praktijksituaties is gegeven in hoofdstuk 4.

 

Annotatie

20 p.
bijl., ill.
Projectnr. 3876799
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

Naar boven