Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag 2006 depot IJsseloog
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG); D.J. van 't Zet en I. Brongers

 

Samenvatting

Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer. Gepresenteerd worden de resultaten van de monitoring die betrekking hebben op de voorschriften uit de milieuvergunningen. Ook worden vogeltellingenen veldinventarisaties van paddestoelen vermeld en toegelicht.

 

Annotatie

109 p.
Fig., krt., tab.
(IJG-rapport ; 2007-1)
Met lit. opg.
ISBN 9789036913607

Naar boven