Onderwerp: Bezoek-historie

Natuurtoets Nijkerkersluis : toetsing in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Kolen; Grontmij

 

Samenvatting

De dijkbekleding rondom de Nijkerkersluis heeft verbetering nodig. Er zijn verschillende werkzaamheden die moeten worden verricht. Er is een natuurtoets uitgevoerd naar de verwachte effecten die deze verbeteringen zullen hebben op de aanwezige natuurwaarden. De effecten van de voorgenomen ingreep zijn getoetst aan het beleid, wet- en regelgeving in het kader van de natuurbescherming.

 

Annotatie

15 p.
Fig., tab.
Definitief
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)

Naar boven