Onderwerp: Bezoek-historie

Zwemwaterprofiel Tull en 't Waal : eindrapportage
Publicatiedatum:06-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Grontmij

 

Samenvatting

De regionale diensten van Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor de zwemwaterlocaties in hun beheersgebied, laten in 2006 een pilot uitvoeren. Conform de handreiking (RIZA-Grontmij, 2005) zullen per directie van een aantal badlocaties een zwermwaterprofiel worden opgesteld. Op deze manier wordt ervaring opgedaan met het opstellen van zwemwaterprofielen en wordt invulling gegeven aan de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn. Het doel van het pilotproject is als volgt gedefinieerd: Het opstellen van zwemwaterprofielen voor een beperkt aantal locaties, conform de handreiking Zwemwaterprofielen alsmede het vastleggen van ervaringen en aanbevelingen. Aan Grontmij is gevraagd twee zwemwaterprofielen op stellen. Het zwemwaterprofiel van Tull en 't Waal staat in deze rapportage beschreven.

 

Annotatie

24 p.
Bijl., ill.
Met lit. opg.
Projectnr.: 206057
Referentienr.: 13/99073122/IS
Revisie: D1
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Oost-Nederland (RWS, ON)

Naar boven