Onderwerp: Bezoek-historie

Stappenplan Corridor Gericht Benutten : een handvat voor samenwerking op en rond de vaarweg
Publicatiedatum:27-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Westerman, R. Kock, H. Hoffman, R. van Meggelen; Goudappel Coffeng, Van Meggelen Consultancy

 

Samenvatting

Corridor Gericht Benutten (CGB) is het proces van gezamenlijk (vaarwegbeheerders, lokale overheden, verladers en vaarweggebruikers) vaststellen van een vaarwegbrede doelstelling en het vervolgens afleiden van geschikte samenhangende maatregelen. Ter bevordering van CGB is er een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan helpt betrokken partijen bij het gehele proces met het betrekken van de juiste partijen, het gezamenlijk opstellen van een vaarwegbrede doelstelling, het identificeren van knelpunten door het afleiden van een samenhangende pakket aan maatregelen.

 

Annotatie

47 p.
Bijl., ill.
Status: definitief
Versienr.: 1.2
In opdracht van: Projectbureau Betrouwbaar op de vaarweg
projectbegeleiding M. Wolters

Naar boven