Onderwerp: Bezoek-historie

Spin-off Peipsi : Peipsi and IJsselmeer a mutual reference project
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); M. van Eerden, L. Jans, S. Lauwaars

 

Samenvatting

Na enkele voorbereidende jaren loopt sinds 2004 een samenwerkingsproject met betrekking tot het Peipsi-gebied in Estland/Rusland als natuurlijke referentie voor het IJsselmeergebied. Dit project heeft tot nu toe al veel effect gehad voor het beleid en de planvorming van Rijkswaterstaat in het IJsselmeergebied, zowel direct als indirect. Deze flyer geeft een overzicht van deze spin-off.

 

Annotatie

Brochure
2 p.

Naar boven