Onderwerp: Bezoek-historie

Q&A beheerplan Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn water, Natura 2000 : Rijkswaterstaat werkt aan voldoende en schoon water
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Bosman, A. Hebbink, R. Duijts, F. Wagemaker, J. Zwemer, I. Zeegers; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat

 

Annotatie

(Nederland leeft met water)
43 p.
Fig., ill.

Naar boven