Onderwerp: Bezoek-historie

De boer als waterbeheerder : mogelijkheden Kaderrichtlijn Water op bedrijfsniveau : achtergronddocument bij de brochure
Publicatiedatum:01-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

O.A. Clevering (etc.); Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), Business-unit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten

 

Annotatie

(PPO publicatie ; 359)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water (DGW)
Met afz.: brochure
56 p.
Fig., tab.

Naar boven